Vår värld

Schuitema skapar trygga människor och framtidstrygga organisationer genom forskningsbaserade modeller och 30 års erfarenhet

Nu tar vi Schuitema till Sverige och Europa!

Vår filosofi

Allt är möjligt i en kultur där människor tror på syftet , vill ta ansvar och drivs av att bidra

Framtiden tillhör dem som vågar. Därför är tryggheten avgörande i varje grupp och hos varje individ. Att du är trygg i dig själv, i din roll och i verksamhetens syfte är en av nycklarna till en framtidstrygg organisation.

Den andra nyckeln handlar om din inställning: Är du här för att få eller för att ge? Om detta handlar Intent Thematic, Schuitemas forsknings-baserade koncept för utveckling av en organisationskultur där alla – ledare, team och individer – växer och skapar hållbar framgång genom Human Excellence.

Vårt koncept

Intent thematic Att välja vägen till hållbar framgång

I varje situation – i livet och i arbetslivet – gör du ett val mellan två olika förhållningssätt: ”Vad kan jag få ut av det här?” eller ”Hur kan jag bidra här?”.

Valet du gör speglar din intention – ditt syfte – och det gör hela skillnaden.

Ditt val påverkar din omvärld och din framtid. Och hela organisationens framgång. Därför behövs Intent Thematic.

Vårt erbjudande

Human Excellence

genom diagnostik, coachning, kurser och konsulting

Leadership Excellence

Effektivt ledarskap bygger på förtroende. Schuitemas Care&Growth är ledarskapsmodellen som transformerat organisationer internationellt i över 30 år.

Team Excellence

Alla team kan bli trygga och framgångsrika, förutsatt att varje individ är inställd på att stödja och hjälpa sina teamkollegor. Vi visar hur.

Personal Excellence

Vägen till Personal Excellence bygger på ett ändrat mindset – på ett revolutionerande sätt. Resultatet? Trygga människor som växer och vill ta ansvar.

Organizational Excellence

I en framgångsrik organisation arbetar människor tillsammans för ett högre syfte. Schuitemas metodik skapar förutsättningar för en framtidstrygg organisation, inifrån och ut.

Agile Excellence

Agilt arbetssätt får ett lyft när det kombineras med Schuitemas modeller. Effekten: Säkrare, tryggare och mer framgångsrika utvecklingsprocesser.

Vårt löfte

Hållbar framgång skapas i Framtidstrygga organisationer Human Excellence är vägen dit

Den framtidstrygga organisationen
har ett gott syfte
där alla tar ansvar
där alla vill bidra.

Vårt team

Schuitema
i Sverige och världen

Schuitema i Sverige är en liten organisation med stor erfarenhet och globalt stöd från Schuitema Group.

Läs gärna mer på vår internationella sajt.

Vi utgår från Linköping och Stockholm, men jobbar både digitalt och fysiskt runtom i landet och Europa.

Anna Rimhagen

Konsult och Europaansvarig
anna@schuitemagroup.com
| +46 730 43 56 82

Stefan Lidbrink

Konsult och certifierad coach
stefan@schuitemagroup.com
| +46 70 556 70 77

Varma ord om Care & Growth

 • I would like to thank you for the professional and energizing way you gave our team a fantastic takeoff into future development of our work. We are a quite small team working with routine to highly specialized health care. To serve our patients from Sweden and different parts of Europe we need to have a team in a harmonic walk in the same direction. Brilliant people are not enough today. Instead, we must bring out the best in everyone to have a brilliant team and you and your partner were clearly competent to fulfil that mission. With humor and scientific knowledge, you moved our team a big step against a brilliant team. I just wish that more organizations will have the possibility to have your support.

  Thanks

  Peter Lindgren
  Head of the Center for Fetal Medicine, Karolinska University Hospital
 • Vi har tillsammans med Schuitema genomfört ett ledarskapsprogram inom ramen för Care & Growth under hösten 2021. Programmet var indelat i en introduktionsvecka (8h effektiv tid) samt tre fördjupningsmoduler. De ämnen vi berörde under programmet var kopplade till Leadership Excellence och med fördjupningar inom accountability, feedbac samt benovelent intent.

  Materialet och presentationen av det var väldigt relevant och meningsfull för vår organisation. Vi upplevde att det på ett äkta och ärligt sätt belyste de många utmaningar man som individ och organisation möter i frågeställningar rörande ledarskap. Utgångspunkten i människan ger ett djup i beskrivningen som är befriande fritt från populärvetenskapliga modeller om vad man ska och inte ska göra.

  Att vi dessutom gavs stora möjligheter att interagera samt reflektera gjorde upplevelsen ännu starkare och vi upplevde att vi växte som individer och organisation.

  Framåt ser vi att vi kommer arbeta vidare med mycket av det vi berörde både i gruppen som deltog i programmet men också i hela organisationen.

  Stina Svensson
  Business Area Manager, Combitech
 • Vi fick jättebra hjälp av Schuitema Sverige när vi hade vår Team Excellence Workshop under hösten 2021. Ni gjorde bra genomtänkta gruppövningar och föreläsningar anpassade efter vår verksamhet och behov. Ni fokuserade på, och uppmärksammade hur viktig teamkänslan är för att nå det gemensamma målet! Vi använder oss av det dagligen,”tillsammans är vi Fostermedicin”.

  Anna Boström
  omvårdnadschef på Centrum För Fostermedicin
 • Det har varit värdefullt för oss att göra Team Excellence-resan med Care&Growth i ledningsgruppen under året.

  Särskilt givande har djupdykningarna i hur vi arbetar tillsammans för att nå vårt högre syfte varit.

  Vi har nu ett gemensamt språk för vårt samarbete och alla är mer bekväma med att göra sin röst hörd.

  Inför nästa år har vi beslutat att ha Teamarbete som fokus för hela vår organisation.

  Bo Henriksson
  Head of Delivery Unit Sweden, Telecom, TietoEvry